Ulike ytelser og ordninger

I hovedmenyen kan du velge blant fanene "PERSON", "BEDRIFT" eller "NAV OG SAMFUNN". Du kan også bruke søkefeltet ved siden av menyen.

På jakt etter jobb?

I veiviser for arbeidssøkere kan du velge den situasjonen som passer best og utforske mulighetene dine.

I stillingssøket kan du finne aktuelle stillinger. Du kan også finne mange gode jobbsøkertips.

Logg deg på Ditt NAV

Ditt NAV er en sikker, pålogget tjeneste via ID-porten. Her finner du opplysninger om din sak, og du kan ha en skriftlig dialog med NAV. Du kan også sende søknader og meldekort. Har du alderspensjon i kombinasjon med jobb, kan du endre uttaksgraden din.

Se film om hvor enkelt du logger inn på nav.no.

Du kan kontakte Teknisk brukerstøtte hvis du har problemer med innlogging eller det er tekniske problemer på nav.no.

Utbetalinger og skattetrekk  

Informasjon om utbetalingene dine, inklusive brutto- og nettobeløp, skattetrekk, registrerte kontonummer m.m. finner du på Dine utbetalinger når du logger deg på Ditt NAV. Oversikten viser bare statlige stønader, ikke kommunale stønader.

Hvis du lurer på når pengene dine kommer, se utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk. Bor du i utlandet, se hva som gjelder for utbetaling av ytelser til utlandet.  

Søknader og skjemaer

De aller fleste av NAVs skjemaer og søknader er tilgjengelige fra nav.no. De fleste kan sendes elektronisk hvis du logger deg på med BankID. Du kan lett finne ut hvor lang saksbehandlingstid det vanligvis er på det du søker om.

For veiledning om økonomisk sosialhjelp eller andre sosiale tjenester kan du ringe NAV på 55 55 33 33, tastevalg 1 Sosiale tjenester. 

Med noen få tastetrykk kan du søke om alderspensjon i Din pensjon. Saksbehandlingstiden er bare noen minutter.

Noen ganger må du sende vedlegg du bare har på papir. Hvis du ikke har skanner kan du i stedet ta bilde av dokumentet, for eksempel med mobiltelefonen din.

Saksbehandlingstider

Se oversikt over forventet saksbehandlingstid for de aller fleste ytelsene i NAV.

Se film om hvor enkelt du kan følge med saken eller søknaden din på nav.no.

Venter du barn?

Her finner du informasjon om både foreldrepenger, svangerskapspenger og engangsstønad.

Beregningskalkulatorer

Hvis du ønsker å finne ut størrelsen på barnebidrag, kan du benytte deg av bidragskalkulatoren. Hvis du logger deg inn på Ditt NAV, kan du beregne uføretrygd og inntekt og alderspensjon.

Endre adresse eller kontonummer

Du kan endre adresse og kontonummer ved å logge deg inn på Ditt NAV.

Til eller fra utlandet?

Medlemskap i folketrygden er nøkkelen til rettigheter fra NAV. I Norge kan du være medlem som bosatt, eller som arbeidstaker. Du kan også være medlem i folketrygden under opphold i utlandet. Se våre internasjonale sider for mer informasjon om arbeid og opphold i Norge og arbeid og opphold i utlandet.

Hjelp til å finne frem?

Finner du ikke svaret på nav.no, kan vi hjelpe deg på chat. Du kan også ta kontakt med oss i andre kanaler.

Arbeidsgivere

Veiviser for inkludering

Ønsker du å inkludere mennesker som har havnet utenfor arbeidslivet? Da kan du få hjelp og støtte fra NAV. Se oversikt over mulighetene

Leger og andre samarbeidspartnere

Under fanen «NAV OG SAMFUNN», ligger relevant informasjon for blant annet leger og andre behandlere og samarbeidspartnere på hjelpemiddelområdet. Her ligger også NAVs statistikk og analyser.

Helsetjenester og skatt

Hvis du har spørsmål om helsetjenester som for eksempel fastlege, tannlege eller frikort, må du gå inn på helsenorge.no. Gjelder det transport til og fra sykehus eller lege, finner du svar på pasientreiser.no.

For spørsmål om skatt må du kontakte Skatteetaten.