Pressemeldinger

Her finner du pressemeldinger fra NAV Innlandet.

Fortsatt lav ledighet

Ved utgangen av januar var det registrert 4 033 helt ledige arbeidssøkere i Innlandet. Dette tilsvarer 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten i landet var på 2,4 prosent. – Ledigheten i Innlandet var lavere enn på samme tid i fjor. Vi hadde nå, sammen med to andre fylker, lavest ledighet i landet, sier konstituert direktør Hans Petter Emilsen.

Økning i sykefraværet i Innlandet

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 4,7 prosent i 3. kvartal i 2019. Sykefraværet i landet var på 4,3 prosent. – Sammenlignet med 3. kvartal i fjor var økningen i sykefraværet i Innlandet på 1,7 prosent. Dette er noe mindre enn i landet der økningen var på 2,0 prosent, sier direktør Bjørn Lien.

Ledighet på samme nivå som i fjor

Ved utgangen av november var det registrert 3 674 helt ledige arbeidssøkere i Innlandet. Dette tilsvarer 1,9 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten i landet var på 2,1 prosent. – Ledigheten i Innlandet er dermed fortsatt lavere enn i landet, sier direktør Bjørn Lien.

Ledigheten holder seg lav i Innlandet

Ved utgangen av oktober var det registrert 3 571 helt ledige arbeidssøkere i Innlandet. Dette tilsvarer 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten i landet var på 2,1 prosent. – Det betyr at ledigheten i Innlandet ligger på et relativt stabilt lavt nivå, sier direktør Bjørn Lien.

Noe høyere sykefravær enn i fjor i Innlandet

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 5,3 prosent i 2. kvartal i 2019. Sykefraværet i landet var på 4,9 prosent. Sammenlignet med 2. kvartal i fjor var økningen i sykefraværet i Innlandet på 2,9 prosent, mens den var på 2,2 prosent i landet, sier direktør Bjørn Lien.

Innlandet har fortsatt lavere ledighet enn landet forøvrig

Ved utgangen av august var det registrert 3 770 helt ledige arbeidssøkere i Innlandet. Dette tilsvarer 1,9 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten i landet var på 2,3 prosent. – Ledigheten i Innlandet er dermed fortsatt lavere enn ledigheten i landet, sier direktør Bjørn Lien.

Høyere ledighet enn i fjor i Innlandet

Ved utgangen av juli var det registrert 3 884 helt ledige arbeidssøkere i Innlandet. Dette tilsvarer 2,0 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten i landet var på 2,4 prosent. – Det vil si at ledigheten i Innlandet fortsetter å være høyere enn i tilsvarende måned i fjor mens ledigheten i landet holder seg lavere enn i fjor, sier fungerende direktør for NAV Innlandet, Ole Erik Skåret.

Trenden med høyere ledighet enn i fjor fortsetter

Ved utgangen av juni var det registrert 3 566 helt ledige arbeidssøkere i Innlandet. Dette tilsvarer 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten i landet var på 2,1 prosent. – Dette betyr at ledigheten i Innlandet var betydelig høyere nå enn i tilsvarende måned i fjor, sier direktør Bjørn Lien.

Lavere sykefravær enn i fjor i Innlandet

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,0 prosent i 1. kvartal i 2019. Sykefraværet i landet var på 5,5 prosent. Sammenlignet med samme kvartal i fjor var nedgangen i sykefraværet i Innlandet på 2,6 prosent, mens den var på 1,4 prosent i landet, sier direktør Bjørn Lien.

Fortsatt høyere ledighet enn i fjor i Innlandet

Ved utgangen av mai var det registrert 3 635 helt ledige arbeidssøkere i Innlandet. Dette tilsvarer 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten i landet var på 2,1 prosent. – Dette betyr at ledigheten i Innlandet også denne måneden var høyere enn i tilsvarende måned i fjor, sier direktør Bjørn Lien.

Fortsatt optimisme i arbeidsmarkedet – stort behov for yrkessjåfører

NAVs bedriftsundersøkelse for 2019 viser at arbeidsgiverne i Innlandet fortsatt har store forventninger når det gjelder arbeidskraftbehovet det kommende året. – I år svarte 21 prosent av bedriftene at de forventer å øke bemanningen, mens bare 11 prosent mente at de vil nedbemanne. Dette indikerer en god optimisme i vår region og er viktige nyheter for jobbsøkere, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.

Økt ledighet i Innlandet

Ved utgangen av april var det registrert 3 941 helt ledige arbeidssøkere i Innlandet. Dette tilsvarer 2,0 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten i landet var på 2,3 prosent. – Mens ledigheten i landet fortsetter å være lavere enn i tilsvarende måned i fjor, har den vært høyere i Innlandet, sier direktør Bjørn Lien.

Ledigheten i Innlandet øker

Ved utgangen av mars var det registrert 4 037 helt ledige arbeidssøkere i Innlandet. Dette tilsvarer 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten i landet var på 2,4 prosent. – Selv om ledigheten i Innlandet var en god del høyere enn i samme måned i fjor, var den fortsatt lavere enn i landet, sier direktør Bjørn Lien.

Økt ledighet i Innlandet

Ved utgangen av februar var det registrert 4 183 helt ledige arbeidssøkere i Innlandet. Dette tilsvarer 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten i landet var på 2,5 prosent. – Ledigheten er noe høyere enn i fjor og dette skyldes bl.a. at antallet personer på tiltak nå er langt lavere, sier direktør Bjørn Lien.

Lavere ledighet i Innlandet enn i landet som helhet

Ved utgangen av januar var det registrert 4 354 helt ledige arbeidssøkere i Innlandet. Dette tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten i landet var på 2,6 prosent. – Selv om ledigheten fortsatt var lav i Innlandet, var den høyere enn på samme tid i fjor, sier direktør Bjørn Lien.