Gjennom Bedriftsundersøkelsen kan NAV kartlegge behovet for arbeidskraft for de neste 12 månedene. Resultatene gir en god indikasjon på utviklingen i arbeidsmarkedet. – De mest positive bedriftene finner vi blant annet innen deler av industrien, bygge- og anleggsvirksomhet og transportsektoren. 68 prosent av bedriftene svarte at de vil ha et uendret antall ansatte om et år. Og hovedinntrykket er at bedriftene i årets undersøkelse regner med stabil sysselsetting fremover, påpeker Lien.

Økte rekrutteringsproblemer

I årets undersøkelse svarte 18 prosent av bedriftene at de hadde hatt rekrutteringsproblemer. – Dette er flere enn i fjor, da 12 prosent av virksomhetene svarte bekreftende på spørsmålet. Dette er bedrifter som oppgir at de i løpet av de siste tre månedene ikke har lyktes i å rekruttere arbeidskraft, eller at de har ansatt noen med lavere eller annen formell kompetanse enn den de søkte etter. Av disse oppgir åtte av 10 bedrifter at de ikke har fått ansatt noen, mens to av 10 har ansatt personer med lavere eller annen formell kompetanse enn den de hadde behov for. De fleste av bedriftene som hadde rekrutteringsproblemer oppga at årsaken var ingen eller for få kvalifiserte søkere, sier Lien.

Stor mangel på yrkessjåfører

Bedrifter som har rekrutteringsproblemer som skyldes ingen eller for få kvalifiserte søkere, blir også bedt om å oppgi innen hvilke yrker de ikke har fått rekruttert personer og hvor mange personer det dreier seg om. – Vi ser at særlig transportbransjen har utfordringer med å rekruttere sjåfører. Dette kan være kritisk for mange virksomheter, fordi de da ikke kan ta på seg oppdrag – noe som selvfølgelig får konsekvenser for utvikling av virksomhetene. NAV har det siste året inngått rekrutteringsavtaler med ulike aktører for å samarbeide om å få folk ut i jobb. Den neste rekrutteringsavtalen vi skal inngå er med Norges Lastebileier-Forbund i Innlandet, opplyser Lien.

Innlandet i et nasjonalt perspektiv

For landet sett under ett, viser årets bedriftsundersøkelse at det er omtrent like stor optimisme blant bedriftene i år som i fjor. Innlandet ligger samlet sett under landsgjennomsnittet. – Selv om det er optimisme i arbeidsmarkedet i Innlandet, viser også årets undersøkelse at Hedmark og Oppland er blant fylkene hvor lavest andel bedrifter oppgir at de har problemer med å få ansatt kvalifisert arbeidskraft. Dette kan være en indikasjon på at næringslivet i fylkene våre er preget av manglende vekst, innovasjon og nyetableringer, men det kan også bety at det er relativt god balanse mellom tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft i markedet, avslutter direktør Bjørn Lien.

Undersøkelsen kan i sin helhet leses på denne lenken.


For mer informasjon, ta kontakt med kommunikasjonsdirektør Unni Dalsegg, tlf 997 36 011