1. januar i år ble NAV i Hedmark og NAV i Oppland slått sammen til NAV i Innlandet. Denne pressemeldingen omfatter derfor statistikk for Hedmark og Oppland samlet, og Innlandet er her omtalt som «fylket». 

Økt ledighet i de fleste regioner

Det er brudd i statistikk over antall arbeidsledige fra og med november 2018 på grunn av ny registreringsmetode. Bruddjusterte tall for arbeidsledigheten viser at Innlandet hadde en økning i antall helt ledige sammenlignet med samme måned i fjor. Den bruddjusterte bruttoledigheten gikk derimot noe ned. Bruttoledigheten er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak. Den brudd- og sesongjusterte ledigheten falt i mars måned.

– Region Nord-Østerdal og Lillehammerregionen hadde den laveste ledigheten i fylket med 1,3 prosent. I disse regionene er ledigheten også tradisjonelt sett lav. Det var imidlertid bare Hadelandsregionen og Kongsvingerregionen som hadde nedgang i ledigheten sammenlignet med mars i fjor, sier Lien. 

Høyest ledighet innen bygg og anlegg

Denne måneden var det flest ledige innen bygg og anlegg med 529 helt ledige arbeidssøkere. Ledigheten innen butikk- og salgsarbeid er fortsatt høy og var denne måneden nest høyest i fylket med 508 personer. Den har dessuten økt innen begge disse yrkesgruppene sammenlignet med i fjor. 

Fortsatt stor tilgang på ledige stillinger

– Det var god tilgang på ledige stillinger i Innlandet i mars måned med 2 412 nye stillinger. Dette var litt flere enn i samme måned i fjor. Mer enn hver fjerde ledige stilling var innen helse, pleie og omsorg. Antall nye ledige stillinger innen denne yrkesgrupper var omtrent på samme nivå som i mars i fjor, avslutter Lien.

 

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsdirektør Unni Dalsegg, tlf. 997 36 011