Det er nå åpnet opp for at arbeidsgivere i Trøndelag får være blant de første i landet som får mulighet til å prøve ut den nye selvbetjente stillingsregistreringen.

Det jobbes kontinuerlig med å videreutvikle stillingsregistreringen, samtidig som det arbeides med øvrige tjenester/funksjoner for arbeidsgivere.

Arbeidsgivere som ønsker å prøve ut den nye stillingsregistreringen sender en e-post til plattform.for.arbeidsmarkedet@nav.no.

Har du spørsmål om den nye stillingsregistreringen kan du kontakte en av våre markedsrådgivere