Du er enten

  • under oppfølging av NAV og ønsker å komme raskt ut i arbeid, eller
  • har et arbeidsforhold du er helt eller delvis sykmeldt fra på grunn av psykiske plager, eller
  • i faresonen for å bli sykmeldt som følge av psykiske plager

Arbeidsrettet kognitiv terapi gis av psykologer og annet personell med helse-/sosialfaglig utdanning, som har videreutdanning i kognitiv terapi. Den individuelle jobbstøtten gis av personell med god kjennskap til karriereveiledning og lokalt arbeidsmarked. De ansatte har taushetsplikt og tilbudet er gratis. Se mer informasjon om Senter for jobbmestring.

Ønsker du vurderingssamtale med Senter for jobbmestring, kan du ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor, som kan søke deg inn. For brosjyre, se relatert informasjon.

Kontaktinformasjon

Teamleder Stig Aag, tlf 73 43 81 84, mob 979 78 792, e-post: stig.aag@nav.no

Senter for jobbmestring har egen e-postadresse: nav.senter.for.jobbmestring.trondelag@nav.no