– Akershus har fortsatt lav arbeidsledighet. Det er nedgang i ledigheten i flere bransjer, men vi ser en økning i ledige innen butikk og salg, sier direktør i NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

Ledighet etter kjønn og alder

Det var 3 794 helt ledige menn i Akershus i februar, som utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken. For kvinner var antall helt ledige 2 966 personer, som tilsvarer 1,9 prosent.

Vi ser en økning i ledigheten blant de unge i forhold til samme periode i fjor. I februar i år var det 94 flere ledige i aldersgruppen 16-24 år enn på samme tid i fjor. I aldersgruppen 25-29 år var det 31 flere ledige.

I de øvrige aldersgruppene var ledigheten forholdsvis stabil.

Ledighet etter bransje

Det var en nedgang i ledigheten i flere bransjer. Innen ingeniør og IKT-fag, var det -117 færre ledige (- 21 prosent) sammenlignet med februar i fjor. Det var også en nedgang i ledigheten i Akershus innen jordbruk på 23 personer (- 24 prosent), 35 personer (- 5 prosent) innen bygg og anlegg, 31 personer (- 9 prosent) innen barne- og ungdomsarbeid og 25 personer (- 7 prosent) innen meglere og konsulenter.

Det var flest ledige innen butikk- og salgsarbeid, som hadde 96 flere ledige (+ 12 prosent) siden februar i fjor.

Ledighet etter kommune

Ullensaker har den høyeste ledigheten i Akershus, med 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Den laveste ledigheten finner vi i Frogn, med 1,6 prosent helt ledige.

I Bærum var det i februar 1 130 arbeidsledige, som utgjør 1,7 prosent av arbeidsstyrken. Det er en nedgang på 8 prosent sammenlignet med februar i fjor.

I Asker var det 572 helt ledige, som tilsvarer 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Det er en økning på 2 prosent sammenlignet med februar i fjor.

Brudd i statistikken

I november 2018 ble det gjennomført større endringer i hvordan nye arbeidssøkere registrerer seg på nav.no, noe som har medført et brudd i statistikk over antall arbeidsledige. Endringstallene er ikke justert for brudd.