Mange av tilbudene kombinerer behandling med deltakelse i arbeidsrettete tiltak. Ordningene er tilrettelagt for personer med ulike typer psykiske helseproblemer, alt fra lette depresjoner til tunge psykiske lidelser.

NAV har et bredt spekter av tilbud og tiltak til denne målgruppen. Tilbudene varierer fra fylke til fylke. I NAV Vest-Viken finnes følgende tilbud:

  • Jobbmestrende oppfølging
  • Veilednings- og oppfølgingslos
  • Vilje Viser Vei-tiltak
  • «Sees i morgen!»
  • Arbeidsgiverlos

 Ta kontakt med koordinator i din region for nærmere informasjon.