Åpningstid mandag til onsdag og fredag 08.00-15.30, torsdag 09.00 – 15.30.

Det er gratis å ringe teknisk brukerstøtte hvis du ringer fra fasttelefon, men for mobiltelefon gjelder egne satser. Du kan også melde fra her om feil på nav.no.

Arbeidsgivere

Arbeidsgivere med tekniske utfordringer ringer 55 55 33 36, tastevalg 1, deretter tast 4.