Vi er så absolutt på rett vei når det gjelder bruk av AI/data science i offentlig sektor, men vi kan skape enda mer verdi enda raskere om vi i større grad deler kompetanse og erfaringer! Derfor ønsker vi i NAV å ta over stafettpinnen fra Skatteetaten, som arrangerte fagforum for data science i offentlige etater tidligere i år. 

 

Denne gangen velger vi å dele deler av dagen i to, slik at både "hands on" data scientists og de med mer ikke-teknisk fokus får dekket sine behov. 

 

Målgruppe: data scientists og andre i offentlig sektor med interesse og ansvar innenfor data science/AI 

 

Tid: 26. november 2018, kl. 08:45 – 15:30 (programmet starter kl. 09:00) 

 

StedNAVs lokaler i Sannergata 2 

 

Påmelding innen 19. november 2018. Gå til påmelding

 

Agenda: 

Under kan du se foreløpig agenda for dagen. Dagen er til for oss, kom gjerne med forslag til presentasjoner eller problemstillinger du ønsker å diskutere!

 

Innspill kan gis i forbindelse med påmeldingen, på epost cathrine.pihl.lyngstad@nav.no eller diskuteres på Slack*

 

(NB. Mindre justeringer i tidspunkter kan forekomme).

 

Registrering og mingling

08:45 – 09:00

 

Velkommen og status for AI/AI/data science i offentlig sektor

Velkommen

Jonas Slørdahl Skjærpe   (fung. IT-direktør NAV)

09:00 – 10:20

Forventninger til dagen og kort intro/status fra deltakende virksomheter

Cathrine Pihl Lyngstad, NAV samt representanter fra hver deltakende virksomhet

AI i Skatteetaten

Umair M. Imam, Skatteetaten

Pause

10:20 – 10:35

Ansvarlig AI

Personvern vs samfunnsnytte: er modellutvikling forskning?

Anders Løland, Norsk   Regnesentral

10:35 – 11:50

Ansvarlig AI i NAV

Robindra Prabhu, NAV

Paneldebatt

Anders Løland, Jonas   Slørdahl Skjærpe, XX TBD

Lunsj

11:50 – 12:50

Spor A – "teknisk" spor  (data scientists)

Bli kjent-/introduksjonsrunde

 

12:50 –   15:00

Machine learning POCs in Skatt

Umair M. Imam, Skatteetaten

Maskinlæring for syntetisering av data

Robindra Prabhu & Jon   Vegard Sparre, NAV

Søk i styredokumentene til alle norske helseforetak

Ove Haugland Jakobsen, Riksrevisjonen 

Pause

Community detection and classification algorithm in Cryptocurrencies

Nader Aeinehchi,   Skatteetaten

Forbruksprognoser, med et pipeline-/strømmedataperspektiv

Gunnhild Presthus, Statnett

Risk based learning (scoring/analysis etc)

Rune Hammerstad,   Skatteetaten

Topic modelling

Beate Silndes, NAV

Spor B – “Ikke-teknisk” spor med erfaringsutveksling og   diskusjoner

Introduksjonsrunde

 

12:50 – 15:10

Ansvarlig AI

Diskusjon i grupper

Pause

Organisering

Diskusjon i grupper

Felles oppsummering

Poppsummering av dagen og veien videre for forum for AI/data science i offentlig sektor

Alle

15:15 – 15:30

 

Påmeldingen er nå lukket. Send en epost til cathrine.pihl.lyngstad@nav.no om du ønsker å sikre at du får blitt med på kommende arrangement.