Forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har undersøkt hva som får folk til å slutte i helse- og omsorgsyrkene. De kommer til at det ikke er den såkalte tidsklemmen som har skylden, men snarere manglende fleksibilitet fra arbeidsgivers side når de samlede kravene fra hjem og jobb blir for store. Undersøkelsen bygger på intervjuer med 1500 ansatte i helse-, pleie- og omsorgsyrker i perioden 2011-2014.

Ifølge prosjektrapporten kan manglende muligheter til å realisere karriereønsker øke sjansene for at folk slutter i jobben. Det samme er tilfelle for lite inkluderende arbeidsmiljø og manglende tilrettelegging.

Gode ledere, muligheter til kompetanseutvikling og en arbeidshverdag preget av mestring og positive utfordringer er faktorer som bidrar til å få folk til å bli i jobbene sine. Dette tyder på at det er mye å vinne på riktig ledelse.

Les sammendraget eller hele rapporten Drivkrefter bak avgang og arbeidsfastholdelse (pdf).