Sykefraværet på sykehjem er høyere enn for kommunesektoren generelt, men noen sykehjem klarer likevel å holde fraværet lavere enn andre i samme kommune. Fafo har sett nærmere på hvordan de lykkes. De finner blant annet at 13 prosent av sykehjemmene har hatt lavere sykefravær enn gjennomsnittet over en fireårsperiode, og at disse sykehjemmene har tatt en rekke grep for å holde fraværet nede.

Det viser seg at sykehjem med lavt sykefravær jobber bedre med oppfølging av sykefravær og sykemeldte enn gjennomsnittet. Disse virksomhetene har et helhetlig syn på fravær og nærvær, og ser det i sammenheng med arbeidsmiljø og tiltak som øker mestringsfølelse. Kunnskap om årsaker til sykefravær gir grunnlag for egnede tiltak, og gjør det mulig å følge opp ansatte på en aktiv og strukturert måte.

Les sammendraget eller hele rapporten Fra fravær til nærvær. Handlingsrommet for vellykket sykefraværsarbeid i sykehjem (pdf)