Forskere fra Uni Research har sammenlignet nederlandske legers vurdering av arbeidsevne med franske og skandinaviske. Selv om de finner ganske stor grad av samsvar mellom legevurderingene fra de ulike landene, skiller svenske og nederlandske leger seg fra de øvrige ved at de anbefaler sykmelding i noe mindre grad.

I alt 93 nederlandske arbeidsmedisinere har deltatt i studien, som ble gjennomført i 2015. Legene har fått se ni ulike videofilmer hvor skuespillere fremfører virkelige pasienthistorier fra norske legekontor. Deretter har de vurdert om de ville ha sykmeldt pasienten eller ikke. Resultatene er sammenlignet med tilsvarende, tidligere undersøkelser blant franske, svenske, danske og norske allmennmedisinere. Pasientene varierte i kjønn, alder og type helseplager, men felles for dem var at de hadde uspesifikke, subjektive helseplager de opplevde som et hinder for å jobbe.

Forskerne forklarer forskjellene med ulike arbeidsforhold og ulik relasjon til pasientene i de ulike landene. I tillegg legger de vekt på at Sverige og Nederland har faste retningslinjer for henholdsvis normering av sykefraværsperioder og behandling av pasienter med subjektive helseplager.

Les notatet "Legers vurdering av sykmelding - en internasjonal sammenligning"