For andre år på rad arrangerer Nettverk for arbeidsinkludering og Arbeids- og velferdsdirektoratet en nasjonal fagkonferanse om inkluderingskompetanse. Mer informasjon kommer.

Du kan også lese om arrangementet på nettsidene til Høgskolen i Oslo og Akershus