NAV har hatt jevnlige møter med universiteter og høgskoler fra 2008, men samarbeidet mellom sektorene ble først formalisert med forarbeidene til Stortingsmelding 13 - Utdanning for velferd - i 2011.

I dag har NAV et bredt samarbeid med Kunnskapsdepartementet, Universitets- og høgskolerådet og ulike utdanningsinstitusjoner. Samarbeidet foregår innenfor rammen av NAVs policy for samarbeid med universitetene og høgskolene, som ble vedtatt i juni 2013.

Sentrale dokumenter for samarbeidet: