Ifølge Policy for NAVs samarbeid med universitetene og høyskolene skal NAV fylke inngå et aktivt samarbeid med geografisk tilhørende universitet/høyskole. Samarbeidet skal baseres på en egen samarbeidsavtale, som skal følges opp med konkrete tiltak når det gjelder utplassering av studenter, innhold i utdanningene (grunnutdanning, videreutdanning og master), utvekslingsordninger og lokale forsøk og utviklingstiltak. Tiltakene skal sees i sammenheng med øvrige kompetansetiltak i fylket (fra Mål og disponeringsbrev 2014).

Fylkesmannen skal bistå NAV fylke i det lokale samarbeidet. NAV fylke har egne kontaktpersoner som er ansvarlige for samarbeidet i hvert fylke.

Her finner du en oversikt over alle samarbeidsavtalene.