Nyansatte i NAV har vanligvis en bachelor eller mastergrad. De har for eksempel samfunnsvitenskapelig, humanistisk, IKT, økonomisk eller juridisk bakgrunn eller har en profesjonsutdannelse som sosionom, audiograf, psykolog eller fysioterapeut.

I NAV-kontorene jobber sosionomer, samfunnsvitere, jurister, humanister, økonomer, pedagoger og andre med universitets- eller høgskolebakgrunn.

I NAV Hjelpemidler jobber fysioterapeuter, ergoterapeuter, døvetolker, teknikere, optikere, synspedagoger, audiografer og hørselspedagoger.

I NAV Kontroll jobber jurister, samfunnsvitere, og andre med universitets- eller høgskolebakgrunn.

I NAV Arbeid og ytelser jobber jurister, samfunnsvitere, humanister og andre med universitets- eller høgskolebakgrunn.

I NAV Klageinstans jobber jurister, leger og andre med universitets- eller høgskolebakgrunn.

I Økonomilinjen jobber økonomer, økonomiskadministrativ utdannelse, jurister og analytikere.

I Arbeids- og velferdsdirektoratet jobber IT-ingeniører, jurister, samfunnsvitere, media- og kommunikasjons-medarbeidere, økonomer og andre med universitets- eller høgskolebakgrunn.

I NAV IT jobber arkitekter, utviklere, sikkerhetsrådgivere, testere, prosjektledere, prosessdrivere, systemansvarlige og andre med universitets- eller høgskolebakgrunn.

Den statlige delen av NAV rekrutterer omtrent 1 200 ansatte årlig, i tillegg blir det rekruttert i den enkelte kommune.

Se etter ledige stillinger i NAV på nav.no.