Pilotkommunene er: Bergen, Bærum, Stavanger, Oslo og Trondheim  

Prosjektets skal:

  • digitalisere sosiale tjenester i NAV
  • pilotere tjenestene i samarbeid med NAV-kontor i pilotkommunene   
  • bygge en digital infrastruktur som legger til rette for at andre kommuner kan ta tjenestene i bruk, dersom de ønsker dette.

Prosjektet har hittil levert:  

Beskrivelse

Status januar 2019

Veiviser i økonomisk sosialhjelp

Veiviser i økonomisk sosialhjelp – slik søker du, dette kan du søke om og flere   muligheter. Hjelp til bolig. Nødsituasjon.  

Åpen tjeneste (ikke innlogging) nav.no/sosialhjelp

Levert: juli 2017.

Digital søknad om økonomisk sosialhjelp

Hva er digital søknad om sosialhjelp?

Bruker kan sende søknad om sosialhjelp til sitt NAV-kontor ved å logge seg på Ditt NAV fra nav.no/sosialhjelp 

NAV-kontoret mottar søknaden digitalt i sitt sosialfagsystem.

Oversikt over kommuner som har tatt søknaden i bruk (se grønt felt på nettsiden)

 

Kommende leveranser:  

Beskrivelse

Status januar 2019

Digitalt innsyn – Utvikling og pilotering

Digital innsynstjeneste for   brukere og veiledere/ saksbehandlere i NAV. 

Brukeren skal kunne logge seg på   nav.no og finne bla. Informasjon om egne saker; eks. Innsendt søknad, vedlegg, status i sak, utbetalingsinformasjon.

Løsningen skal også ha en intern   arbeidsflate for veiledere og saksbehandlere i NAV.

Under utvikling

Digital søknadsdialog - Utvikling og pilotering

Digital dialogtjeneste gir bruker og veileder/saksbehandler i NAV mulighet til å kommunisere gjennom en sikker kanal. Det er et mål at all kommunikasjon skal være sporbart. Både bruker og medarbeider bør kunne initiere dialog med den andre parten.

Under planlegging

Utbredelse og påkobling nye kommuner

 

 

Utbredelse til nye kommuner som ønsker å ta i bruk produktene. Puljevis påkobling 2019. 

Dette inkluderer regime for databehandleravtaler.   

Støtte og innføringsmateriell inkludert håndbok for innføring av digital søknad.

For å få en helhetlig løsning er prosjektet avhengig av leveranser fra:

  • NAV
  • KS sin integrasjonsløsning (FIKS)
  • Kommunens fagsystemleverandører 

Prosjektet er utledet av Digital Agenda og er støttet av Difi.
Gå til hovedsiden for prosjektet DigiSos.

Informasjonsmateriell og filmer // spørsmål og svar (FAQ)

  • Animasjonsfilm til nye kommuner om digital søknad sosialhjelp (varighet 2 min)
  • Animasjonsfilm til innbyggere/brukere om digital søknad sosialhjelp (varighet 1 min.)

Annet innførings- og informasjonsmateriell

Spørsmål og svar - digital søknad om sosialhjelp