Gjennom forsøket skulle det utvikles nye likeverdige samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere, og delprosjekter skulle styrke praksisbasert forskning og kunnskap som grunnlag for praksisutøvelse.

Bakgrunnsnotat og prosjektplan for HUSK finner du under relatert innhold.

Evaluering av HUSK

I rapporten Nye samarbeidsformer – nye læringsformer? har Nordlandsforskning evaluert forsøket. Her har de blant annet sett på om og på hvilken måte forsøket har bidratt til å styrke kompetansen og kvaliteten i sosiale tjenester.

Publikasjoner

Forsknings- og utviklingsprosjektene i HUSK har utgitt en rekke bøker, fagartikler, bachelor - og masteroppgaver og doktoravhandleringer. Disse publikasjonene har vi samlet i en egen oversikt. I oversikten finner du korte sammendrag fra publikasjonene samt informasjon om hvor disse kan kjøpes eller eventuelt lastes ned.