Bakgrunnen for godkjenning og oppfølging er å sikre brukeropplæringen. Det har vært registrert ulykker som følge av brukerfeil. Tiltak fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap (dsb) har derfor vært å gi NAV pålegg om å styrke denne delen av hjelpemiddelformidlingen.

Ordningen vil gjelde følgende hjelpemiddelgrupper:

  • Elektriske rullestoler
  • Takmonterte og mobile personløftere
  • Elektriske senger

Før man kan ta denne typen hjelpemidler i bruk, skal brukeren ha fått opplæring i sikker bruk av hjelpemidlet. Bruker er i denne sammenheng alle som skal betjene hjelpemiddelet, både bruker selv og eventuelt ledsager, assistent, personale i bolig etc. Opplæringen skal bare gis av personer som er godkjent som formidler og opplæringsansvarlig.

Det meste av godkjenning vil skje via e-læring og en nettbasert test som kan tas på egen arbeidsplass.

Ordningen trådte i kraft 1. januar 2016. Etter denne datoen vil søknader som er begrunnet av terapeuter eller andre som ikke er godkjente bli returnert.

Elektriske rullestoler

For elektriske rullestoler vil det bli et praktisk kurs i tillegg. Ved bestått nettest vil hjelpemiddelsentralen få registrert dette og invitere til praktisk kurs lokalt i ditt fylke. Hvert fylke har sine geografiske utfordringer og vil derfor legge opp opplæringen etter dette. Du blir godkjent formidler og opplæringsansvarlig for elektrisk rullestol når det praktiske kurset er gjennomført.

Hjelpemiddelsentralen i ditt fylke vil komme med ytterligere informasjon om hvordan praktisk opplæring skal håndteres lokalt.

E-læringskurset for elektrisk rullestol er tilgjengelig på www.kunnskapsbanken.net.

Senger og personløftere

Når det gjelder senger og personløftere, vil opplæringen kun være basert på e-læring samt en nettbasert test. Ved bestått test blir du godkjent som formidler og opplæringsansvarlig. Kommunene må gjerne bruke e-læringen i sin interne opplæring i kommunale hjelpemidler på sykehjem osv.

E-læringskurset for senger og personløftere er tilgjengelig på www.kunnskapsbanken.net.

Opplæringsskjemaer

Det er utarbeidet opplæringsskjemaer og skjemaveiledere til elektrisk rullestol, seng og personløfter som kan brukes i selve brukeropplæringen. Du finner dem under "Relatert informasjon" til høyre. Dokumentene er ment som en støtte til kommunal formidler i opplæringen av bruker. Opplæringsskjemaene er utviklet for å gi relevant opplæring, samt dokumentasjon for kommunens internkontroll. Vi håper at kommunene vil benytte dette.