Under "Skjema" finner du følgende skjemaer fra NAV:

 • Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding. Gjeldende fra 1. mai 2015.
  Avhengig av tidspunktet for den aktuelle sykmeldingen skal du benytte:
  Ordinær sykmelding – ved sykmelding inntil 8 uker og ved senere forlengelser, unntatt når sykmeldingen passerer 8, 17 eller 39 uker.
  Sykmelding med utdypende spørsmål -  når den aktuelle sykmeldingen passerer 8, 17 eller 39 uker.
 • Legeerklæring ved arbeidsuførhet.
 • Orientering til legen. Om bruk og utfylling av Legeerklæring ved arbeidsuførhet.
 • Søknad om hjelpemidler.

Nettlesere

Nettlesere som kan benyttes:

 • Internet Explorer versjon 9 og nyere
 • Google Chrome
 • Firefox
 • Opera
 • Safari

Acrobat Reader

Utfylling av PDF-skjemaet forutsetter bruk av Acrobat Reader. Her kan du laste ned siste versjon av Acrobat Reader.