Om sykmelding - for den som sykmelder

Det du trenger å vite praktisk og faglig i forbindelse med at du sykmelder pasienter, inkludert statistikk for sykmeldere

Avviste sykmeldinger - spørsmål og svar

NAV har fornyet mottaket av elektroniske sykmeldinger. Sykmeldingen blir i større grad enn tidligere avvist automatisk dersom den ikke er fylt ut riktig. Pasienten må i disse tilfellene få ny sykmelding.

Statistikkverktøy for sykmeldere

I verktøyet «Statistikk for sykmelder» kan du som skriver sykmeldinger sammenligne din sykmeldingspraksis med andres.

Veiledere og håndbøker

Her finner du veiledere og håndbøker i forbindelse med sykmelding og oppfølging av sykmeldte.