NAV Skanning sykmelding del A

Postboks 1411 Sentrum
0109 Oslo

Flere sykmeldinger kan sendes i samme konvolutt.

Sykmeldingens del D skal sendes til NAV Arbeid og ytelser. Det er pasientens bostedsfylke som avgjør hvilken adresse som skal benyttes. Se oversikt over adresser.