Tabell 1: Gjennomsnittsalder blant de sysselsatte. Fordelt på utdanningsnivå og utdanningsfelt.

  • Tabell 1a: Fordelt på utdanningsnivå (pdf)
  • Tabell 1b: Fordelt på utdanningsfelt. Videregående skole (pdf)
  • Tabell 1c: Fordelt på utdanningsfelt. 1-4 årig høyere utdanning (pdf)
  • Tabell 1d: Fordelt på utdanningsfelt. Høyere utdanning utover 4 år (pdf)