Tabell 1: Antall sysselsatte fordelt på utdanningsfelt og utdanningsnivå. Over og under 30 år. Menn og kvinner. I alt.

  • Tabell 1a: Fordelt på utdanningsnivå. (pdf)
  • Tabell 1b: Fordelt på utdanningsfelt. Videregående skole. (pdf)
  • Tabell 1c: Fordelt på utdanningsfelt. Høyere utdanning 1-4 år. (pdf)
  • Tabell 1d: Fordelt på utdanningsfelt. Høyere utdanning utover 4 år. (pdf)

Tabell 2: Andelen kvinner blant de sysselsatte fordelt på utdanningsnivå og utdanningsfelt. Over og under 30 år. I alt. 

  • Tabell 2a: Fordelt på utdanningsnivå. (pdf)
  • Tabell 2b: Fordelt på utdanningsfelt. Videregående skole. (pdf)
  • Tabell 2c: Fordelt på utdanningsfelt. 1-4 årig høyere utdanning. (pdf)
  • Tabell 2d: Fordelt på utdanningsfelt. Høyere utdanning utover 4 år (pdf)

Tabell 3: Antall sysselsatte

  • Tabell 3: Fordelt på utdanningsfelt og fylker (pdf)

Tabell 4: Prosentfordelingen av antall sysselsatte innenfor ulike utdanningsfelt.

  • Tabell 4: Fordelt på fylker (pdf)