Dagpenger

Informasjon om dagpenger når du er arbeidsledig eller permittert i Norge eller i et annet EØS-land.

Dagpenger når du er permittert

Du kan ha rett til dagpenger når du er permittert. I tillegg til de vanlige reglene om dagpenger, gjelder noen egne regler for deg som er permittert.