Du regnes som nydimittert hvis du har avtjent minst tre måneders militærtjeneste i løpet av de siste 12 månedene før du søker dagpenger. Har du gjennomført pliktår som sersjant etter gjennomført befalsskole regnes du også som nydimittert.

Reell arbeidssøker innebærer at du søker jobber, deltar på kurs og aktiviteter som er avtalt med NAV og er tilgjengelige for NAV.

Du kan registrere deg som arbeidssøker når det er mindre enn 3 måneder igjen før du dimitterer. Du kan søke dagpenger tidligst én uke før du dimitterer.

Dagpenger for nydimitterte blir beregnet ut fra et minstegrunnlag på 3 ganger grunnbeløpet i Folketrygden (G). Hvis du har tjent mer enn 3G i året som gikk, kan du søke dagpenger ut fra det vanlige regelverket og  få en høyere utbetaling. NAV beregner automatisk dagpenger på den måten som gir høyest utbetaling.

Som nydimittert har du krav på dagpenger i 26 uker. Hvis du søker dagpenger ut fra det vanlige regelverket kan du motta dagpenger i inntil 104 uker.

Verneplikttjeneste i dagpengesammenheng tilsvarer en arbeidsuke på 37,5 timer. Det betyr at du kan  jobbe inntil 18,75 timer per uke uten at du mister retten til dagpenger. Men dagpengeutbetalingen blir redusert tilsvarende det antall timer du jobber. Dette fører du  på meldekortet. Les mer om dagpenger og meldekort.

Hvis du fortsatt er arbeidsledig etter 26 uker med dagpenger som dimittert, kan du søke om ordinære dagpenger for en ny periode.