Arbeidsledig på grunn av konkurs

Her finner du informasjon om dagpenger ved konkurs og lønnsgarantiordningen.

Dagpenger og konkurs

Du kan søke om forskudd på lønnsgarantimidler i form av dagpenger for den første måneden etter at arbeidsgiveren din er konkurs. Når denne perioden nærmer seg slutten kan du søke om dagpenger.

Lønnsgarantiordningen

Lønnsgarantien skal sikre at du som arbeidstaker får utbetalt lønn, feriepenger og annet arbeidsvederlag som du har til gode, men som arbeidsgiveren ikke er i stand til å betale på grunn av konkurs, offentlig skifte av insolvent dødsbo, tvangsavvikling av selskap og offentlig administrasjon av forsikringsselskap eller bank.

Informasjon til bostyrer

Her finner du rutiner, veiledninger og informasjon om lov- og forskriftsendringer i forbindelse med lønnsgarantiordningen.