NAVs vurdering får du i et oppfølgingsvedtak eller når du er i samtale med en veileder. Vedtaket bygger på informasjonen du har lagt inn i CV-en din og andre opplysninger du har registrert på nav.no eller har informert oss om i samtaler.

Oppfølgingen fra NAV skjer i den digitale aktivitetsplanen din på nav.no. Så snart du har registrert deg som arbeidssøker, kan du begynne å planlegge veien tilbake til jobb i aktivitetsplanen. Du kan starte en digital dialog med en veileder om dine arbeidsrettede aktiviteter.

NAV kan også starte en dialog i aktivitetsplanen hvis vi ønsker en jobbsamtale. Når vi følger deg opp, er det viktig for oss å kjenne til din arbeidserfaring, kompetanse og eventuelle utfordringer du har med å komme i jobb. Dette kan vi ha dialog om i aktivitetsplanen, slik at vi sammen ser på hvilket behov du har for hjelp fra oss og hva du kan gjøre selv.