Vår chatrobot Frida sitter klar til å svare deg på generelle spørsmål om arbeidsavklaringspenger. Skriv så kort og enkelt som mulig.Hun er fortsatt under opplæring og vil derfor svare deg så godt hun kan på korte spørsmål.

Hvis Frida ikke kan svare på det du spør om, eller ikke forstår hva du spør om, setter hun deg over til en veileder i NAV Kontaktsenter. Våre veiledere svarer også på generelle spørsmål mellom kl. 09.00 og 14.30 (hverdager).

 

Chat med oss 

Personvern

Tjenesten er ikke innlogget så du kan ikke oppgi personopplysninger som navn og fødselsnummer eller sensitive personopplysninger som helseforhold eller diagnoser. Alle samtaler med Frida blir lagret i 6 måneder for å kunne føre statistikk og forbedre tjenesten. 

Utskrift av chatten

Du kan be om å få tilsendt kopi av chat-samtalen på e-post.

Spørsmål om saken din

Hvis du må oppgi personopplysninger for at vi skal kunne svare deg, må du ringe oss på 55 55 33 33. 

Spørsmål om utbetalinger

Sjekk Dine utbetalinger, eller ring oss på 55 55 33 33.

Om arbeidsavklaringspenger

Les mer om arbeidsavklaringspenger.