Hvis selve behandlingen gjør at du ikke skal jobbe, kan du få en sykmelding for behandlingsdagen(e).

  • Den som sykmelder deg må bekrefte at det er nødvendig at du ikke arbeider på grunn av behandlingen.
  • Sykmelding for enkeltstående behandlingsdager blir bare godkjent for hele dager, det vil si 100 prosent sykmelding på selve behandlingsdagen.
  • Det kan brukes maksimum én behandlingsdag i uken.
  • Er det snakk om et behandlingsopplegg med flere behandlingsdager per uke, skal det skrives gradert sykmelding.

Hvordan søker du om sykepenger for enkeltstående behandlingsdager?

  • Sykmeldingen skal angi antall behandlingsdager og tidsrom for behandlingen. 
  • Arbeidsgiveren din må sende inntektsopplysninger slik at NAV kan regne ut hva du skal ha i sykepenger i forbindelse med behandlingsdagene. Opplysningene må sendes digitalt fra Altinn eller fra arbeidsgiverens lønns- og personalsystem. Se www.nav.no/inntektsmelding
  • Du fyller ut sykmeldingens del D for å søke om sykepenger. Dette gjelder også hvis du har levert selve sykmeldingen digitalt. Det gjenstår foreløpig å digitalisere sykepengesøknaden for akkurat denne typen sykmelding. Hør med arbeidsgiveren din om hvor du skal levere del D.
  • Sammen med søknaden legger du ved dokumentasjon på hvilke datoer behandling fant sted, for eksempel kopi av timeavtaler, kvittering for egenandel eller liknende.

Arbeidsgiverperioden er det antall arbeidsdager du vanligvis arbeider i løpet av 16 kalenderdager. Har du femdagers uke, skal arbeidsgiveren din betale sykepenger for de første 12 behandlingsdagene.