Kontakt NAV hvis en av foreldrene eller barnet i en bidragssak bor i utlandet.

Når er du bidragsmottaker?

Når barnet bor sammen med deg og du har den daglige omsorgen for det, regnes du som bidragsmottaker.

Når er du bidragspliktig?

Når du ikke bor sammen med barnet, regnes du som bidragspliktig.

Når anser NAV at du bor i utlandet?

Du anses som bosatt i utlandet hvis du har faktisk bosted i utlandet. Dette gjelder uavhengig av om du er registrert som bosatt i Norge i Folkeregisteret eller ikke.  

Hvilke oppgaver har NAV i forbindelse med bidragssaker i utlandet?

NAV fastsetter og endrer barnebidrag og behandler andre søknader i tilknytning til barnebidrag. De behandler også begjæringer som kommer fra utlandet om innkreving av barnebidrag.

Hvordan blir barnebidrag fastsatt når en av dere bor i utlandet?

Bidraget kan bli fastsatt på en av følgende tre måter:

  • Dere kan avtale bidraget privat (men vær oppmerksom på at bidraget da ikke kan tvangsinnkreves i alle land. I de fleste europeiske land kan NAV innkreve etter avtale)
  • Bidraget blir fastsatt av NAV
  • Bidraget blir fastsatt av myndighetene i det landet der den ene av foreldrene bor

Hvem er ansvarlig for innkreving og utbetaling av barnebidrag?

NAV Innkreving krever inn og utbetaler barnebidrag. Hvis en bidragsmottaker er bosatt i Norge, kan også bidragsforskudd bli utbetalt derfra. Hvis du har spørsmål knyttet til dette, må du kontakte NAV Innkreving.