Har du tidligere søkt om ytelser til enslig mor eller far? Nå er skjemaet delt i tre egne skjemaer, avhengig av hvilken stønad det gjelder: