Først må du sjekke om du beholder medlemskapet i folketrygden.

Du har rett til å få utbetalt engangsstønad hvis du får barn under utenlandsoppholdet hvis du er medlem av folketrygden på det tidspunktet du føder eller adopterer barnet.

Kvinnelige studenter som studerer i Norden er omfattet av Nordisk konvensjon om trygd. Denne konvensjonen går foran den norske folketrygdloven. Studenter som har lån eller stipend fra lånekassen, er som hovedregel medlem i trygden i Norge under utenlandsstudiet. Dersom studenten studerer i Norden, er hun imidlertid medlem i det landet hun er folkeregisterført, og har rett til ytelser ved fødsel og adopsjon fra dette landet.