Kan jeg få engangsstønad under utenlandsoppholdet?

Først må du sjekke om du beholder medlemskapet i folketrygden.

Du har rett til å få utbetalt engangsstønad dersom du får barn under utenlandsoppholdet hvis du er medlem av folketrygden på det tidspunktet du føder eller adopterer barnet.