Kan jeg få engangsstønad under utenlandsoppholdet?

Først må du sjekke om du beholder medlemskapet i folketrygden.

Det avgjørende for utbetaling av engangsstønaden under utenlandsoppholdet er om du er omfattet av avtalen. I tillegg må engangsstønad være omfattet av avtalen.