Helgeopphold på inntil to overnattinger regnes ikke som utenlandsopphold. Det faktiske antall dager du har eller skal oppholde deg i utlandet skal inngå i beregningen.

Du må melde fra til NAV hvis du reiser til utlandet og

  • skal oppholde deg i utlandet i mer enn seks uker
  • ved utreise allerede har opphold deg i utlandet i seks uker i løpet av de siste 12 månedene
  • som følge av dette utenlandsoppholdet vil ha oppholdt deg i utlandet i seks uker i løpet av de siste 12 månedene

Det faktiske antall dager du har eller skal oppholde deg i utlandet skal inngå i beregningen.

De øvrige vilkårene for å motta stønad som enslig forsørger må også være tilstede.