Har du flere barn med kronisk sykdom eller funksjonshemning, har du rett til 10 ekstra dager for hvert barn. Du må søke for hvert av barna.

Retten til 10 ekstra dager gjelder ut kalenderåret barnet fyller 18 år. 

Vanligvis er det bare foreldre og fosterforeldre som har rett til flere dager. Har barnet en steforelder som du har barn med eller er gift med, kan denne omsorgspersonen også søke.

Hvilke sykdommer og funksjonshemninger gir rett til ekstra dager?

Se oversikt i forskrift til folketrygdloven § 9-6.

Hvordan søker du?

Gå til søknadsskjemaet for omsorgsdager.

 

< Tilbake til hovedsiden "Dager med sykt barn".