• Du har søkt om og fått innvilget pleiepenger i 8 uker, og barnet skal i barnehage 3,5 timer daglig. Barnet har da et etablert tilsyn av andre i 17,5 timer per uke. Vurdert opp mot en normalarbeidsuke på 37,5 timer, har barnet tilsyn 46,6 prosent. Pleiepengegraden blir da 53,4 (100 prosent – 46,6 prosent), som skal avrundes til 53 prosent.
  • Barnet går fast i barnehage 4 timer daglig fra klokken 09 – 13. Hver onsdag hentes barnet av en støttekontakt, og er sammen med støttekontakten til klokken 18.00. Onsdager har barnet tilsyn i 9 timer. Ved beregning av antall timer i barnets faste tilsynsordning kan det bare regnes med 7,5 timer tilsyn på onsdag. Samlet tilsyn per uke blir da 23,5 timer (4 dager x 4 timer + 7,5 timer på onsdager).