Fra EØS-land

Når du skal være i Norge i inntil 12 måneder, blir du som hovedregel ikke medlem i folketrygden.
EØS-statsborgere har likevel rett til å få dekket nødvendige helsetjenester i Norge for hjemlandets regning. Når du kommer fra et EØS-land må du ta med deg helsetrygdkortet for å dokumentere denne retten.

Fra land med trygdeavtale utenfor EØS

Når du skal være i Norge i inntil 12 måneder, blir du som hovedregel ikke medlem i folketrygden og du har ikke rett til trygdeytelser fra Norge.

Statsborgere fra Australia har rett til helsetjenester. Studenter som skal gå på skole eller studere i inntil 12 måneder og har fått lovlig opphold, kan søke om frivillig medlemskap.

Fra land uten trygdeavtale

Når du skal være i Norge i inntil 12 måneder, blir du som hovedregel ikke medlem i folketrygden og du har ikke rett til trygdeytelser fra Norge.

Studenter som skal gå på skole eller studere i inntil 12 måneder og har fått lovlig opphold, kan søke om frivillig medlemskap.

Har du tilknytning til landet og skal være i Norge i mer enn 3 måneder, kan du søke om frivillig medlemskap i folketrygden.