Når regnes du som turist?

Du regnes som turist når du skal oppholde deg i Norge

  • i mindre enn 12 måneder og
  • du ikke har arbeidsinntekt i Norge

Hva skjer når du skal på ferie i Norge?

EØS-land og Sveits

  • Hvis du kommer fra et EØS-land eller Sveits kan du ta med deg helsetrygdkortet. Kortet dokumenterer retten din til å få dekket øyeblikkelig og nødvendig medisinsk behandling etter folketrygdloven.

Australia

  • Kommer du fra Australia vil du ha rett til dekning etter folketrygdloven hvis du blir syk når du er på ferie i Norge.

Andre land

  • Du som kommer fra andre land må kjøpe privat forsikring som dekker utgifter hvis du skulle bli syk når du er på ferie i Norge.

Når regnes du ikke lenger som turist?

Hvis du begynner å arbeide i Norge regnes du ikke lenger som turist.

Hvis du skal oppholde deg i Norge i mer enn 12 måneder gjelder andre regler for opphold. Du kan ikke lenger oppholde deg i landet som turist, men må søke om oppholdstillatelse.

Du som har krav om visum for å kunne feriere i Norge er ikke lenger turist når visumperioden er slutt. Visum får du vanligvis for inntil tre måneder.

Hva kan du gjøre for å bli medlem i folketrygden?

Du vil som regel ikke få innvilget medlemskap når du er turist.
Du som har familie eller nær tilknytning til Norge, kan etter søknad få rett til frivillig medlemskap, når du skal oppholde deg i Norge fra tre til tolv måneder.