Som ansatt blir du medlem selv om du er bosatt i et annet land mens du arbeider i Norge. Det er ikke avgjørende at du er norsk statsborger, registrert i folkeregisteret eller betaler skatt til Norge. Det som er avgjørende, er at du på lovlig vis har rett til å utføre arbeid i Norge.

 • Gjennom medlemskapet har du blant annet rett til helsetjenester i Norge, og du kan tjene pensjonsrettigheter i henhold til bestemmelsene i folketrygden.
 • Medlemskap i folketrygden medfører at du må betale trygdeavgift.

Norge har inngått avtaler om trygd med følgende land utenfor EU/EØS:

 • Australia
 • Bosnia-Hercegovina
 • Canada
 • Chile
 • Israel
 • Montenegro
 • Quebec
 • Serbia
 • Tyrkia
 • USA

Dersom du blir sendt av din arbeidsgiver i et av disse landene for å arbeide for denne arbeidsgiveren i Norge, er det mulig at særskilte regler gjelder. Vi anbefaler at du kontakter trygdemyndighetene i landet der du arbeider.

Dersom du kommer for å arbeide som selvstendig næringsdrivende, vil du ikke bli medlem av folketrygden med mindre du er bosatt i Norge. I henhold til folketrygdloven blir du generelt ansett som bosatt i Norge dersom du har til hensikt og på lovlig vis har rett til å bo i Norge i minst 12 måneder.