Norge anvender EUs regler for koordinering av trygdeordninger, i henhold til EØS-avtalen.

Medlemskap i folketrygden (sosialforsikring)

Medlemskap i folketrygden er grunnlaget for din rett til å motta ytelser fra NAV. Dersom du er statsborger i et EU- eller EØS-land og kommer for å arbeide i Norge, blir du automatisk medlem av folketrygden fra første arbeidsdag.

Du blir medlem selv om du er bosatt i et annet EU- eller EØS-medlemsland mens du arbeider i Norge. Det er ikke avgjørende at du er norsk statsborger, registrert i folkeregisteret eller betaler skatt til Norge. Det som er avgjørende, er at du på lovlig vis har rett til å utføre arbeid i Norge.

  • Gjennom medlemskapet har du blant annet rett til helsetjenester i Norge, og du kan tjene pensjonsrettigheter i henhold til bestemmelsene i folketrygden.
  • Medlemskap i folketrygden medfører at du må betale trygdeavgift.

Uavhengig av om du er bosatt eller ikke, vil du vanligvis ikke bli medlem av folketrygden dersom du blir sendt av en arbeidsgiver i et EU- eller EØS-land ,for å arbeide for denne arbeidsgiveren i Norge,i en periode på inntil 24 måneder. Dersom dette er tilfelle, vil du fortsette å være medlem i trygdeordningen som gjelder i landet du blir sendt fra.

Dersom du påtar deg arbeid i flere enn ett EU- eller EØS-land, bør du ta kontakt med trygdemyndighetene i landet der du bor. Særlige regler gjelder for personer som arbeider i to eller flere EU- eller EØS-land.

Det finnes en praktisk veiledning til lovgivning som gjelder for arbeidstakere i EU, EØS og Sveits.