Dette fremgår av regjeringens rundskriv Nr. A-1/2017 - Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad til livsopphold 2018.

Les mer på regjeringen.no.