Hørselshemning er en fellesbetegnelse som dekker alle grader og arter av hørselstap inkludert døvhet. Hørselstap angis i db HL (HL = hearinglevel). Man oppgir gjerne gjennomsnittlig hørselstap som er et gjennomsnitt av høretersklene ved tre eller fire forskjellige frekvenser. I tillegg bruker man begrepene lett nedsatt (10-30 db), moderat nedsatt (30-50 db), betydelig nedsatt (50-70 db), meget betydelig nedsatt (70-90 db) for å beskrive hørselstapet med ord.

Et hørselstap kan være medfødt eller ervervet. Når det er medfødt kan det skyldes arv, sykdom under svangerskap eller komblikasjoner ved fødsel. Dersom hørselstapet er ervervet kan det skyldes sykdom (for eksempel hjernehinnebetennelse eller kronisk mellomørebetennelse) eller kraftig støy.

Nedsatt hørsel påvirker muligheten til å kommunisere med andre og til å få med seg informasjon. Mange med nedsatt hørsel vil kunne nyttiggjøre seg høreapparat og andre hørselstekniske hjelpemidler. I tillegg vil mange støtte seg til munnavlesning.

Døvhet

Døvhet er hørselstap som i vesentlig grad fratar personen mulighet til å oppfatte tale via hørselsinntrykk. Ved absolutt døvhet oppfatter personen ikke lyder ved noen frekvens når hørselsprøve tas.

Personer som er døve, kommuniserer med tegnspråk og munnavlesning. Barn som er blitt døve før innlæring av språk, omtales som født døve. Døvblitte er personer som har mistet hørselen etter at talespråket er innlært.

I noen tilfeller kan høreapparat være en hjelp selv ved svært store hørselstap. Cochlea Implantat (CI) kan også være aktuelt.  For barn som er født døve er det i dag blitt mer og mer vanlig at man opererer inn CI.