Å se

Noen som ser dårlig kan få løst problemet sitt med å få briller eller kontaktlinser hos en optiker.

Andre ser så dårlig at vanlige briller eller kontaktlinser ikke er nok. Hjelpemiddelsentralen kan gi deg råd om andre hjelpemidler som passer for deg, og hvordan du kan bruke synet på best mulig måte.

Noen synshjelpemidler er avanserte og må spesialtilpasses. Andre ganger kan ting du allerede bruker, som mobiltelefoner og datamaskiner, enkelt tilpasses ditt behov.

Å høre

Problemer med å høre varierer fra litt redusert hørsel til ingen hørsel.

Øresus og redusert hørsel er et økende problem blant ungdom. Altfor høy musikk rett i øret kan skade hørselen. Det er derfor viktig å være forsiktig når du hører på musikk eller spiller og bruker hodetelefoner eller ørepropper.

Omgivelsene spiller en viktig rolle for hvordan hørselstapet påvirker hverdagen, og hvilke utfordringer du møter. Hjelpemiddelsentralen kan gi deg råd om tilrettelegging og hvilke hjelpemidler som kan passe for deg, og hvordan du kan bruke den hørselen du har på best mulig måte.

Trenger du høreapparat, er det hørselssentralen ved sykehuset som kan hjelpe deg med det. Det er fastlegen din som henviser til hørselssentralen.

Å bevege deg

Du kan delta på mange aktiviteter selv om du har problemer med å gå, sitte, ligge, stå eller løfte.

Har du behov for rullestol eller andre bevegelseshjelpemidler kan du få råd om hvilke hjelpemidler som passer for deg av kommunen du bor i og eller du kan ta kontakt med hjelpemiddelsentralen. De vet også hvordan omgivelsene kan tilrettelegges og hvordan hjelpemidlene kan tilpasses dine behov.

Å lese og skrive

Mange unge og voksne har problemer med å lese og skrive. Noen synes dette er vanskelig å snakke om.

Hvis problemene går ut over skolearbeidet eller jobben, er det viktig at læreren eller arbeidsgiveren vet om dette. Mye kan tilrettelegges på en enkel måte. Det finnes for eksempel programvare som leser opp teksten og avanserte retteprogrammer. Skolen og hjelpemiddelsentralen kan gi råd om mulige løsninger.

Kognisjon

Du kan få en kognitiv svikt dersom en del av hjernen blir skadet. Kognitiv svikt kan påvirke din evne til å huske, lære, konsentrere deg, komme i gang eller å gjennomføre aktiviteter.

Det er vanskelig å oppdage kognitive vansker, og det er store variasjoner i hvordan dette påvirker hverdagen.

En god utredning er nødvendig for å gi råd som kan gjøre hverdagen enklere. Utredning av kognitive vansker skjer enten av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) eller i spesialisthelsetjenesten. Hjelpemiddelsentralen kan gi deg råd om tilrettelegging og hjelpemidler.

Å prate

Å prate er en stor del av vår hverdag. Mange har problemer med å få sagt det de mener og å bli forstått.

Problemene varierer fra person til person. Noen stammer, noen har svært svak stemme og noen må ha hjelp fra en talemaskin for å snakke for seg.

Evnen til å prate kan øves opp og jobbes med. Ta kontakt med kommunen din dersom du trenger hjelp.

Hjelpemiddelsentralen kan gi råd og har oversikt over hjelpemidler som kan være til nytte.