Hvem kan få lese- og sekretærhjelp?

Du kan få lese- og sekretærhjelp hvis du er blind eller svaksynt, og når hjelpen er nødvendig for at du skal kunne utføre arbeidet ditt, gjennomføre utdanning eller delta på arbeidstrening som er relevant for deg.

Du har ikke rett til lese- og sekretærhjelp hvis du har problemer med lesing og skriving av andre årsaker enn redusert syn.

Hva innebærer lese- og sekretærhjelp?

En lese- og sekretærhjelp er en person som hjelper deg med å lese skriftlig materiale som er utilgjengelig for deg og som bistår med nødvendig skrivearbeid. 

NAV betaler lese- og sekretærhjelpen per time etter at søknaden er innvilget. Du må selv finne en person som kan være lese- og sekretærhjelp for deg. Dersom lese- og sekretærhjelpen er ansatt på arbeidsplassen, kan arbeidsgiver få utbetalt tilskudd tilsvarende antall timer som blir brukt.

Du kan få lese- og sekretærhjelp så lenge arbeidsforholdet, utdanningen, arbeidstreningen eller vervet varer. Hvis du igjen får behov for lese- og sekretærhjelp, må du søke på nytt.

Nyttig å vite

  • Til arbeid, utdanning eller arbeidstrening kan du få det antallet timer med lese- og sekretærhjelp som du har behov for. Utdanningen eller arbeidstreningen må bli ansett som nødvendig for at du skal få jobb - du vil ikke ha rett til lese- og sekretærhjelp hvis du tar utdanning av andre grunner.
  • Til politisk arbeid eller organisasjonsarbeid kan du få lese- og sekretærhjelp i opptil 360 timer per år.
  • Til oppgaver i hverdagen, for eksempel å lese posten din, kan du få 120 timer per år.

Hvordan søker du?

For å søke om lese- og sekretærhjelp bruker du skjemaet i menyen til høyre.

Dette må du legge ved søknaden:

  • en bekreftelse på synshemningen din
  • en beskrivelse av antatt omfang (timer per uke) av ønsket hjelp, og til hva (arbeid, utdanning, arbeidstrening, for å utføre verv i organisasjoner eller i hverdagen). Legg ved dokumentasjon på stillingen, utdanningen, arbeidstreningen eller vervet.
  • en beskrivelse av hva du konkret trenger hjelp til og hvorfor utlånte hjelpemidler ikke er tilstrekkelig

Meld fra om endringer

Hvis du får endringer i inntekt, familiesituasjon og/eller jobbsituasjon, eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.