Bolig

Tilgjengelig bolig er spesielt viktig for funksjonshemmede og eldre. Løsningene kan være nyttige for alle, for eksempel for familier med barnevogn. På disse sidene finner du informasjon om rettigheter. I Kunnskapsbanken (http://bolig.kunnskapsbanken.net) finner du fagstoff.

Hjelpemidler og tilpasninger i boligen

Hvis du har en vesentlig og varig funksjonsnedsettelse kan tilpasning og hjelpemidler gjøre deg mer selvhjulpen og i stand til å bli boende hjemme.

Roller og ansvar

Her finner du en oversikt over aktører som kan bli aktuelle ved tilrettelegging av bolig.

Tilskudd i stedet for heis og/eller rampe

Tilskudd gir ofte bedre og varige løsninger enn utlån av hjelpemidler. Tilskudd gir mulighet for å få alle rom på ett plan og endre inngangspartiet til boligen og garasjen.