Dagligliv og fritid

Fysisk tilrettelegging og hjelpemidler der man bor kan kompensere for nedsatt funskjonsevne.

Hjelpemidler og tilpasninger i boligen

Hvis du har en vesentlig og varig funksjonsnedsettelse kan tilpasning og hjelpemidler gjøre deg mer selvhjulpen og i stand til å bli boende hjemme.

Hjelpemidler til personlig stell

Du kan få hjelpemidler til personlig hygiene som gjør det lettere for deg å stelle deg selv.

Tilskuddsordning for rimelige hjelpemidler (småhjelpemidler)

Hvis du har en varig funksjonsnedsettelse som medfører behov for småhjelpemidler kan du søke om et økonomisk tilskudd fra NAV. Tilskuddsordningen er ment å dekke de ekstrautgifter du har til rimelige tekniske hjelpemidler som ikke er en del av hjelpemiddelsentralens sortiment.

Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år

Aktivitetshjelpemidler kan gis til personer med nedsatt funksjonsevne for at de skal kunne delta i fysisk aktivitet. Rammen til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år er brukt opp for 2019.

Ortopediske hjelpemidler

Ortopediske hjelpemidler omfatter proteser, ortoser og ortopedisk fottøy.

Kosmetiske proteser

Utgifter til brystprotese, øyeprotese, parykk og ansiktsdefektprotese dekkes helt eller delvis av folketrygden.

Datahjelpemidler

Spesialtilpasning av datautstyr og spesielt tilrettelagt programvare kan gjøre dagligliv og arbeidsliv enklere for personer med nedsatt funksjonsevne.