Hvem kan få hjelpemidler for personlig stell?

Har du varig (over to år) og vesentlig nedsatt funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte kan du få stønad til hjelpemidler.

Hva kan du få?

Du kan få støtte til hjelpemidler som gjør det lettere å dusje, gå på toalettet og så videre, for eksempel: 

  • Dusjstol
  • Toalettforhøyer
  • Toalett med spyl-/fønfunksjon
  • Fargeindikator (for blinde)

Hvordan søker du?

Har du et kortvarig (under to år) og midlertidig behov for hjelpemidler må du søke dette gjennom kommunen.

Hjelpemiddelsentralen i fylket har ansvar for tilrettelegging og utlån av hjelpemidler for personer med varig (mer enn to år) og vesentlig nedsatt funskjonsevne.

Slik går du frem for å søke.